User Tools

Site Tools


007630--237354-1711-t-2-la-gi

(237354) 1711 T-2 là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld, và Tom Gehrels ở Đài thiên văn Palomar ở Quận San Diego, California, ngày 29 tháng 9 năm 1973.

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 237001–238000
  • JPL Small-Body Database Browser
007630--237354-1711-t-2-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)