User Tools

Site Tools


007530--20015-1991-sr-la-gi

(20015) 1991 SR là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Robert H. McNaught ở Đài thiên văn Siding Spring ở Coonabarabran, New South Wales, Australia, ngày 30 tháng 9 năm 1991.[1]

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 20001–21000
  1. ^ JPL Small-Body Database Browser
007530--20015-1991-sr-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)