User Tools

Site Tools


007430--8024-1991-fn-la-gi

(8024) 1991 FN là một tiểu hành tinh nằm ở rìa trong của vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Eleanor F. Helin ở Đài thiên văn Palomar ở Quận San Diego, California, ngày 17 tháng 3 năm 1991.[1]

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 8001–9000
  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser - 8024 (1991 FN)”. JPL Small-Body Database. NASA. Truy cập 14 tháng 11 năm 2011. 
007430--8024-1991-fn-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)