User Tools

Site Tools


007230--9282-1981-ep16-la-gi

(9282) 1981 EP16 là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Schelte J. Bus ở Đài thiên văn Siding Spring gần Coonabarabran, New South Wales, Úc, ngày 6 tháng 3 năm 1981.

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 9001–10000
  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 1981EP16
007230--9282-1981-ep16-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)