User Tools

Site Tools


007130--79139-1991-sp-la-gi

(79139) 1991 SP là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Robert H. McNaught ở Đài thiên văn Siding Spring ở Coonabarabran, New South Wales, Australia, ngày 30 tháng 9 năm 1991.[1]

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 79001–80000
  1. ^ JPL Small-Body Database Browser
007130--79139-1991-sp-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)