User Tools

Site Tools


006930--16504-1990-tr5-la-gi


(16504) 1990 TR5 là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Robert H. McNaught ở Đài thiên văn Siding Spring ở Coonabarabran, New South Wales, Australia, ngày 9 tháng 10 năm 1990.[1]

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 16001–17000
  1. ^ JPL Small-Body Database Browser
006930--16504-1990-tr5-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)