User Tools

Site Tools


006730--7949-1992-su-la-gi

(7949) 1992 SU là một tiểu hành tinh vành đai chính có đường kính khoảng 18,45 kilômét (11,46 mi). Nó được phát hiện bởi Eleanor F. Helin ở Đài thiên văn Palomar ở Quận San Diego, California, ngày 23 tháng 9 năm 1992.[1]

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 7001–8000
  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser - 7949 (1992 SU)”. JPL Small-Body Database. NASA. Truy cập 14 tháng 11 năm 2011. 
006730--7949-1992-su-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)