User Tools

Site Tools


006530--13953-1990-to4-la-gi


(13953) 1990 TO4 là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Robert H. McNaught ở Đài thiên văn Siding Spring ở Coonabarabran, New South Wales, Australia, ngày 9 tháng 10 năm 1990.[1]

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 13001–14000
  1. ^ JPL Small-Body Database Browser
006530--13953-1990-to4-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)