User Tools

Site Tools


006430--8654-1990-kc1-la-gi


(8654) 1990 KC1 là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Robert H. McNaught ở Đài thiên văn Siding Spring ở Coonabarabran, New South Wales, Australia, ngày 20 tháng 5 năm 1990.[1]

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 8001–9000
  1. ^ JPL Small-Body Database Browser
006430--8654-1990-kc1-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)