User Tools

Site Tools


006030--39532-1990-hz1-la-gi


(39532) 1990 HZ1 là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Robert H. McNaught ở Đài thiên văn Siding Spring ở Coonabarabran, New South Wales, Australia, ngày 27 tháng 4 năm 1990.[1]

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 39001–40000
  1. ^ JPL Small-Body Database Browser
006030--39532-1990-hz1-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)