User Tools

Site Tools


005430--7579-1990-tn1-la-gi


(7579) 1990 TN1 là một tiểu hành tinh nằm ở rìa trong của vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Eleanor F. Helin ở Đài thiên văn Palomar ở Quận San Diego, California, ngày 14 tháng 10 năm 1990.[1]

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 7001–8000
  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser - 7579 (1990 TN1)”. JPL Small-Body Database. NASA. Truy cập 14 tháng 11 năm 2011. 
005430--7579-1990-tn1-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)