User Tools

Site Tools


005030--6393-1990-hm1-la-gi


(6393) 1990 HM1 là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Hitoshi Shiozawa và Minoru Kizawa ở Fujieda, Shizuoka Prefecture, Nhật Bản, ngày 29 tháng 4 năm 1990.

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 6001–7000
  • JPL Small-Body Database Browser
005030--6393-1990-hm1-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)