User Tools

Site Tools


004530--7982-1979-mx5-la-gi


(7982) 1979 MX5 là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Eleanor F. Helin và Schelte J. Bus ở Đài thiên văn Siding Spring gần Coonabarabran, New South Wales, Úc, ngày 25 tháng 6 năm 1979.

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 7001–8000
  • JPL Small-Body Database Browser
004530--7982-1979-mx5-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)