User Tools

Site Tools


004230--5356-1991-ff1-la-gi


(5356) 1991 FF1 là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Kin Endate và Kazuro Watanabe ở Đài thiên văn Kitami ở Hokkaidō, Nhật Bản, ngày 21 tháng 3 năm 1991.

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 5001–6000
  • JPL Small-Body Database Browser
004230--5356-1991-ff1-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)