User Tools

Site Tools


004030--4507-1990-fv-la-gi

(4507), hay còn gọi là 1990 FV, là thiên thạch nhỏ thuộc vành đai tiểu hành tinh.

004030--4507-1990-fv-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)