User Tools

Site Tools


003930--14357-1987-ur-la-gi

(14357) 1987 UR là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Kenzo Suzuki và Takeshi Urata ở thành phố Toyota, Aichi, Nhật Bản, ngày 22 tháng 10 năm 1987.[1]

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 14001–15000
  1. ^ JPL Small-Body Database Browser
003930--14357-1987-ur-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)