User Tools

Site Tools


003730--29213-1991-sj-la-gi

(29213) 1991 SJ là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Robert H. McNaught ở Đài thiên văn Siding Spring ở Coonabarabran, New South Wales, Australia, ngày 29 tháng 9 năm 1991.[1]

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 29001–30000
  1. ^ JPL Small-Body Database Browser
003730--29213-1991-sj-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)