User Tools

Site Tools


003430--6009-1990-fq1-la-gi


(6009) 1990 FQ1 là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Eleanor F. Helin ở Đài thiên văn Palomar ở Quận San Diego, California, ngày 24 tháng 3 năm 1990.

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 6001–7000
  • JPL Small-Body Database Browser
003430--6009-1990-fq1-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)