User Tools

Site Tools


003330--5501-1982-ff2-la-gi


(5501) 1982 FF2 là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Laurence G. Taff ở Socorro, New Mexico, ngày 30 tháng 3 năm 1982.

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 5001–6000
  • JPL Small-Body Database Browser
003330--5501-1982-ff2-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)