User Tools

Site Tools


002830--6854-1987-ug-la-gi

(6854) 1987 UG là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Kenneth W. Zeigler ở Anderson Mesa Đài thiên văn Lowell south thuộc Flagstaff, Arizona, ngày 20 tháng 10 năm 1987.

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 6001–7000
  • JPL Small-Body Database Browser
002830--6854-1987-ug-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)