User Tools

Site Tools


002730--9151-1979-mq8-la-gi

(9151) 1979 MQ8 là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Eleanor F. Helin và Schelte J. Bus ở Đài thiên văn Siding Spring gần Coonabarabran, New South Wales, Úc, ngày 25 tháng 6 năm 1979.

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 9001–10000
  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 9151
002730--9151-1979-mq8-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)