User Tools

Site Tools


002630--202084-2004-se56-la-gi

202084 (2004 SE56) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 30 tháng 9 năm 2004 bởi James Whitney Young ở Đài thiên văn Núi bàn gần Wrightwood, California.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 202084 (2004 SE56).
  • Danh sách các tiểu hành tinh: 202001–203000
002630--202084-2004-se56-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)