User Tools

Site Tools


002530--8674-1991-va1-la-gi


(8674) 1991 VA1 là một tiểu hành tinh nằm ở rìa ngoài của vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Seiji Ueda và Hiroshi Kaneda ở Kushiro, Hokkaidō, Nhật Bản, ngày 4 tháng 11 năm 1991.[1]

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 8001–9000
  1. ^ JPL Small-Body Database Browser
002530--8674-1991-va1-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)