User Tools

Site Tools


001930--23492-1991-ra20-la-gi
(23492) 1991 RA20
Khám phá[1]
Khám phá bởi Henry E. Holt
Nơi khám phá Quận San Diego, California
Ngày khám phá 14 tháng 9 năm 1991


(23492) 1991 RA20 là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Henry E. Holt ở Đài thiên văn Palomar ở Quận San Diego, California, ngày 14 tháng 9 năm 1991.[1]

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 23001–24000
  1. ^ a ă JPL Small-Body Database Browser
001930--23492-1991-ra20-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)