User Tools

Site Tools


001830--58177-1990-tb6-la-gi


(58177) 1990 TB6 là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Robert H. McNaught ở Đài thiên văn Siding Spring ở Coonabarabran, New South Wales, Australia, ngày 9 tháng 10 năm 1990.[1]

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 58001–59000
  1. ^ JPL Small-Body Database Browser
001830--58177-1990-tb6-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)