User Tools

Site Tools


001730--4324-1981-ya1-la-gi


(4324) 1981 YA1 là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Laurence G. Taff ở Lincoln Laboratory's Experimental Test Site ngày 24 tháng 12 năm 1981.

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 4001–5000
  • JPL Small-Body Database Browser
001730--4324-1981-ya1-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)