User Tools

Site Tools


001630--ng-kh-th-tr-n-la-gi

Đông Khê là thị trấn huyện lị của huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng, Việt Nam. Thị trấn có vị trí:

  • Bắc giáp xã Lê Lai, xã Danh Sĩ
  • Đông giáp xã Danh Sĩ, xã Lê Lợi
  • Nam giáp xã Lê Lợi, xã Đức Xuân
  • Tây giáp xã Lê Lai

Thị trấn Đông Khê được thành lập vào ngày 11 tháng 08 năm 1999 trên cơ sở toàn bộ diện tích và dân số của xã Thượng Pha, 318,32 ha diện tích tự nhiên và 1.112người của xã Lê Lai. Thị trấn Đông Khê lúc đó có 1.497,32 ha diện tích tự nhiên và 3.701 người.[1] Theo tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009, thị trấn Đông Khê có 4.249 cư dân, trong đó có 2.075 nam và 2.174 nữ.[2]

Thị trấn Đông Khê gồm các xóm Đoỏng Lẹng, Nà Báng, Nà Cún, Nà Giề, Nà Luồng, Pò Diểu, Sằng Péc, Chang Khuyê, Khau Trường và 5 tổ dân phố được đánh số từ 1 đến 5. Trên địa bàn thị trấn có khau (đồi) Bằng và đồi Nà Cúm. Các suối trên địa bàn là suối Pò Bửu, suối Bó Bửn. Thị trấn có tượng đài chiến thắng Đông Khê trong Chiến dịch Biên giới Thu đông 1950

001630--ng-kh-th-tr-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)