User Tools

Site Tools


001530--4314-1979-ml3-la-gi


(4314) 1979 ML3 là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Eleanor F. Helin và Schelte J. Bus ở Đài thiên văn Siding Spring ngày 25 tháng 6 năm 1979.

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 4001–5000
  • JPL Small-Body Database Browser
001530--4314-1979-ml3-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)