User Tools

Site Tools


001230-tr-ng-kh-nh-th-tr-n-la-gi

Trùng Khánh là thị trấn huyện lị của huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng, Việt Nam. Thị trấn có vị trí:

  • Bắc giáp xã Khâm Thành
  • Đông giáp xã Đình Minh
  • Nam giáp xã Cảnh Tiên
  • Tây giáp xã Lăng Hiếu

Thị trấn Trùng Khánh nằm tại nơi giao nhau của hai tuyến tỉnh lộ 206 và 211. Thị trấn Trùng Khánh có diện tích 4,58 km².[1] Theo tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009, thị trấn Trùng Khánh có 4.302 cư dân, trong đó có 2.055 nam và 2.247 nữ.[2]

Thị trấn Trùng Khánh có hai xóm là Thang Lý và Nặm Lìn cùng 13 tổ dân phố được đánh số từ 1 đến 14.

  1. ^ a ă Quyết định số 19/2006/QĐ-BTNMT ngày 01/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Danh mục địa danh các đơn vị hành chính Việt Nam thể hiện trên bản đồ
  2. ^ a ă Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở trung ương. Tổng điều tra dân số và nhà ở Việt Nam năm 2009: Kết quả toàn bộ. Hà Nội, 6-2010. Biểu 2, tr.8.
  3. ^ Quyết định số 124/2004/QĐ-TTg ngày 08/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành bảng Danh mục và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam
001230-tr-ng-kh-nh-th-tr-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)